Cape Flats Dictionary

About

 

"Ek sê ek praat met djou in Kaaps

                 Here some van my critics

het nog never in allie djare

               my taal hierso geperform nie

ek sê ma net weer net soes lank gelede

                                  die’s g’n Gamat-taal nie.

’n straight en diep taal vannie mense

              waar hulle in gebore word en eerste kwyl

en dan allie transactions van hulle lewe in beklink

             hulle bietjie maybe baie liefde soek, en haat

en dan, daa' byrie final beacon vannie dood,

                   in sterwe

           en, dja of course djy moet dit sing"                

          -Adam Small - Kitaar my kruis, 1961


Welcome to the online hub for Cape Afrikaans. My aim is to collect as many Cape Afrikaans terms and expressions alongside relevant feature articles, news reports, academic papers and arts/ entertainment found on the web. If you're a lover of Kaaps, or simply want to learn more about this unique vernacular, look no further than capeafrikaans.blogspot.com.

                 Head over to the Cape Flats Dictionary 

                                         

No comments:

Post a Comment